Tangofilo Nedir? |Danskursu.net

Tangofilo: Özellikle güney amerikanın güney bölgesinde Tango sevenleri genel olarak tanımlayan, ancak özel olarak da tangoyla amatörce uğraşan araştırmacıları tanımlayan sözcük.

Tango Sinfonico Nedir? |Danskursu.net

Tango Sinfonico: Birçok değişik tango eserinin senfoni orkestraları tarafından seslendirilmesiyle yapılan tango müziğidir. Özellikle 1960’h yıllarda ortaya çıkmıştır. Özellikle ünlü müzik ustası Juan de Dios Filiberto’nun bu konudaki çabaları ve katkıları son derece önemlidir.

Tango Nuevo Nedir? |Danskursu.net

Tango Nuevo: Bu biçime tango vanguardisdistico’da denir. Yani avangartdist tango de denir. 2. dünya savaşı sonrası geleneksel tangonun icrasının değişikliğe uğraması sonucu ortaya çıkmıştır. Özellikle 1950 sonrası daha da net bir biçim almıştır. Özellikle 2. dünya savaşma değin tango müziğinin temel özelliğinin dans müziği olmasıydı. Bu noktadan itibaren bu müzik bu özelliğinden uzak¬laşarak daha ziyade “dinlenen” bir müzik özelliğine dönüşmüştür. Yaratıcılar tarafından “Revolucion del Tango” olarak adlandırılan bu tür ortaya çıktığı dönemde Arjantin ve Uruguay da pek tutmamış ancak özellikle Avrupa ve ABD’de çok tutulmuştur. Bu türün en büyük ustası Astor Piazzola olarak bilinir. Bu tür bu bandeneon ustası tarafından özellikle Paris’te çok büyük taraftar toplamıştır. Özellikle kendi evrimi içinde bu tür Jazz, modem değişik müzik elementleri, oda müziği elementleri ile de süslenmiştir.

Tango Milonga Dansı Nedir? |Danskursu.net

Tango Milonga: Tango de corte milonga veya milonga portena’da denilir bu tür . Köken olarak Tangonun kırsal biçimidir. Bu biçim tangonun ilk biçimi olan tango primitovunun müziği ve Milonga denilen şarkılarla Rio de la Plata böl-gesi gezgin şarkıcıların (Payadores) ortaya çıkardığı bir biçimdir. Payadoresler gezgin halk şarkıcılarıdır. Tango Milonga ünlü müzisyen ve besteci Alberıo Podesta tarafından 1889’da “LaEstrella” isimli bir gösteriyle “Teatro nacional” de seyirciye sunuldu ve büyük beğeni kazandı. Sürekli gelişme gösteren Tango milonga Rio de la Plata bölgesinin Tipik orkestralarının (Orquesta Tipicası) temel taşı haline geldi. Sebastian Plana hem bir usta müzisyen olarak hem de bir besteci olarak Tango Milonganm en yaratıcı ismidir. Ünlü şair Homero Manzi’de bu biçimin diğer önemli ismidir. Manzi’nin “Milonga sentimentaî” adlı şiiri Carlos Gardel ile büyük başarı kazanmıştır.

Tango Incaico Dansı Nedir? |Danskursu.net

Tango Incaico: Bu tango türü yerli müzik öğelerinin ağır bastığı Bolivya tangı – sudur. Yerli flüt ve çelik tellerden oluşan “Charongo” gitarı kullanılarak icra edilen “Tango incaico” Bolivya dışında da çok sevilir.

Tango Flamenco Dansı Nedir? |Danskursu.net

Tango Flamenco: Flamenko stilleri içinde, üzerine en çok fırtınalar kopartılanıdır. Bu tartışmalar sonrası Tango Flamenco, Arjantin tangosuyla kesinlikle ilinti – lendirilmez. Tango Flamenco, Siguiriya, Solea, Tona ile birlikte Flamenkonun dört temel stilinden biri olarak kabul görür.

Tango Erotico Dansı Nedir? |Danskursu.net

Tango Erotico: Lasvcivo’da denilen bu tür tangonun ortaya çıktığı ilk dönemlere dayanır. Tangonun ortaya çıkış dönemlerinde genel olarak “söz”ün nadiren kullanıldığı bir gerçektir. Özellikle Buenos Aires’in ve Montevideo’nun randevu evlerinde (Pensiones) çok tutulan tango tarzı “Tango erotico”dur. 1900 Ter sonrası “söz”ün müzik kadar önem kazanmasıyla Tango eroticoda içerik olarak farklılaşmıştır. Tango erotica’nun en usta ismi olarak Manuel Campoamor gösterilir. Birçok tango erotico sözleri anonim olarak kalmıştır.

Tango Carcelero Dansı Nedir? |Danskursu.net

Tango Carcelero: Bu tango türü içerik olarak hem çok duygusal hem de gülünç olan ve Arjantin ve Uruguay hapishanelerindeki mahkumların duygu dünyalarını ifade eder. Hapishane dünyasını yansıtan bu tango türü birçok tango ustasının da hapishanelerde yatması sonucu ortaya çıkması gerçeğine de dayanır. “Tango carcelero” müziği, mahkumlar tarafından hapishane atöl¬yelerinde imal edilen enstrümanlarla yapılır. Ünlü Arjantinli müzisyen ve besteci Antonio Scatassu’nun hapishanede yattığı sıralar bu enstrümanların nasıl ve nelerle yapılacağım diğer mahkumlara öğretmesi bu konudaki üretim geleneğini hapishanelerde yerleşmesine neden olmuştur.

Tango Cancion Dansı Nedir? |Danskursu.net

Tango Cancion: Tango Rio de la Plata’nm şarkılı versiyonu. Bu biçimi yani tango şarkısı 1880’lerde ortaya çıktığı biliniyor. Ancak o tarihlerde tango şarkılarının az olduğu bilinen bir gerçektir.
Tango cancionun en önemli en önemli isimleri ve bu konudaki önder isimler Alffedo Gobbi, Angel Gregorio Villoldo, Flora Gabbi’dir. Ancak bu konudaki ilk kadın Josefa Calatti’dir. Özellikle 1918 yılında birlikte birçok yorumcu ve söz yazarı ortaya çıkmaya başlamıştır. Örneğin Pascııal Contursi, Samuel Castriota ve Moniolita Poli gibi isimler “Tango cancion” dalgasının ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Özellikle Carlos Gardel. Augustin Magaldi gibi isimler 1925 yılından itibaren “Tango cancion”nu zirveye taşımış şahsiyetler (şarkıcılar-yorumcular) olarak anılır.
“Volver” “Mi Buenos Aires querido”, “Tu besos fueron mios”, gibi tango eserleri bu akımın son derece gelişmesine yol açmış parçalardır. Bu dönemin hemen ardından özellikle Susana Rinaldi gibi bir yorumcu yeni bir çizginin “Tango balada”nm ortaya çıkmasını ve uluslararası kabul görmesini sağla-mışlardır.