İZMİR DEVLET BALESİ Hakkında Tarihi Bilgi |Danskursu.net

İZMİR DEVLET BALESİ
Sahne sanatlannda “mekan” sorununu çöztimleyeınemiş olan İzmir’in, bale sanatı açısından taşıdığı şansları şöyle sıralayabiliriz: Uluslararası İzmir Müzik Festivali, özellikle Efes Antik Tiyatrosu’nda sergilenen temsille¬riyle İzmir ve yöresi için düşlerde görülebilecek bir olanaktır. Festivali düzenleyen İzmir Kültür. Sanat ve Eğitim Vakfı’nm başkanı Filiz Saıper, bale sanatı kökenlidir ve ülkemizin birkaç koreoloğundan biridir. Yine değerli bir dans yazısı uzmano olan ve halk danslarımızın notasyonunu hazırlayıp yayınlayan Suna Şenel ve tanınmış bale öğretmenlerinden Betül Çakmakçı, topluluğun önde gelen destekçileridir. Ayrıca Gülen Tekebaş gibi ilk kuşak dansçılardan bir bale eğitimcisinin 9 Eylül Üniversitesi üyesi bulunması da bir bütün olarak İzmir’de bale hareketi için şans sayılmalıdır. Topluluk açısından yeni bir şans, Ankara Devlet Balesi’nde uzun yıllar solo dansçılık yapmış bulunan deneyimli bale sanatçımız Evinç SunaTın İzmir’de “başkoreograf’ olarak görev almış olmasıdır.
Bale sanatına büyük katkıları geçmiş olan sanatçılarımızı özetle tanıtmak istiyoruz:
Suna Şenel (doğ. 1941), Ankara Konservatuardın bitildikten sonra, Londra’da Koreoloji Enstitüsü’nde öğrenim yapmış, 1963 yılında Londra’da yapı¬lan koreolojistler arasındaki koreografı yarışmasında iki kez birincilik ödülünü, 1964 yılında “Assosiate Member A. I. Chor.” Unvanını, 1968 yılında “Fellowship of the Institute of Choreology” ile dünyanın beşinci başanlı koreolojistı Unvanını almıştır. Sanatçımıza 1989 yılında İngiltere’de “Koreolojiye 25 yıllık önemli katkılar” nedeniyle onur sertifikası veril¬miştir. Suna Şenel’in dört ciltlik “Bale Notasyonu” ve dört ciltlik “Halk Dansları Notasyonu” başlığını taşıyan çalışmaları yayınlanmıştır. Değerli sanatçımız, ayrıca koreograf olarak Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin toplulukları için yaratılar hazırlamıştır.
Filiz Saıper (doğ. 1956) İngiltere’de koreoloji öğrenimi yapmış, 1975 yılında yurda dönerek çalışmalarını sürdürmüştür. Sit Sökmen’in “İstan-bul Devlet Balesi’nde sergilenen “Kurban” adlı yapıtını “Benesh dans notası”nageçirerek Londra’daki “Uluslararası Koreoloji Kütüphanesi’ne
kaydettirmiştir. İngiltere’de yapılan “Dünya koreolojistler Kongresinde Türkiye adına üç kez katılan sanatçı. 1975-80 yılları arasında İstanbul Devlet Balesi’nde çalışmış, çok sayıda bale yapıtının notasını yazmıştır. Daha sonra İzmir’e yerleşen Sarper, başkanı olduğu vakfın düzenlediği Uluslar arası İzmir Müzik Festivali’nin yönetmenliğini yapmıştır.
Evinç Şimal (doğ. 1942), Ankara Devlet Konservatuarı bale bölümünü 1960 yılında bitirmiş ve aynı yıl Türkiye’de sergilenen bale yapıtlarının “ilkieri arasında bulunan Coppelia’da dans etmiştir. Daha sonra birçok yapıtta solist olarak alkışlanan sanatçımız, Dame Ninette de Volais’nin koreografisini yaptığı “The Rake’s Progress”te başarı kazanmış, dramatik yeteneği ve dans tekniğiyle dikkatleri çekerek, 1969 yılında İngiliz Hükü¬metinin verdiği bursla Londra’da bale öğretmenliği öğrenimini yapmıştır. Sunal, Varna Bale Yarışması’nda jüri üyesi olarak davet edilmiş. Ulusla¬rarası Moskova Bale Yarışması’nda “onur konuğu” olarak bulunmuştur. Betül Çakmakçıoğlu (doğ. 1944), Ankara Devlet Konservatuan’nı bitir¬dikten sonra Ankara Devlet Balesi’nde 15 yıl dans etmiş, 1973 yılında Almanya’ya gönderilerek Bavyera Devlet Operası, Münih Bale Akademisi ve Viyana Operası’nda repetisyon çalışmaları yapmıştır. Yurda dönünce İzmir Devlet Konservatuarı Bale Böliimü’ne atanan sanatçımız, İzmir Devlet Balesi kurulduktan sonra bu toplulukta başöğretmenlik yapmıştır.
Zeki Tören (doğ. 1941), 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nı bi-tiren ilk dansçılarımızdandır. 1967 yılında Avusturya’ya giden sanatçımız, Insbruck Lendestheater’da ve Almanya’daki Kassel Devlet Tiyatrosu’nda çalışmış; Kassel balesiyle Wagner Festivali’ne katılmıştır. Avrupa dönüşünde Ankara Devlet Balesi’nde çalışmalarını sürdürmüştür. 1976 yılında İzmir Devlet Konservatuarı bale bölümü öğretmenliğine atanan Tören, 1982 yılında İzmir Devlet Balesi’nin kurulması üzerine bu topluluğa geçmiştir.

Yorumları kapat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir