İSTANBUL DEVLET BALESİ Hakkında Tarihi Bilgi |Danskursu.net

İSTANBUL DEVLET BALESİ
Etkinliklerine 1972’de başlayan ve günümüze değin başarılı bir gelişim çizgisi izleyen İstanbul Devlet Balesi, öteki “opera-bale” kuramlarından olduğu gibi, opera ile birlikte yönetilmektedir.
Temsillerini Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 1300 oturma yeri bulunan “büyük salon”da sergileyen İstanbul Balesi’nin repertuarında 86 yapıt vardır. 1998 yılma değin, koreograf, rejisör, dekoratör, bale eğitmeni ve dansçılardan oluşan 63 yabancı sanatçı İstanbul’da ağırlanmıştır.
Madam Arzumanova ve Yeşilköy Bale okullarının geleneğini taşıyan İs-tanbul, başta değerli bale öğretmeni Yıldız Alpar’m yaklaşık 40 yıldan beri sürdürdüğü okul olmak üzere, çok sayıda bale okulu ve kursunu içermekte, Mimar Sinan Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi Devlet Kon-servatuarlarının bale bölümlerinde yetişen yeni kuşaklarla sanatçı kadrolar açısından bir “bale metropolü” özelliğini yansıtmaktadır. Öte yandan, devletin elindeki bütün sanat kuramlarında olduğu gibi, İstanbul Devlet Balesi’nde kadro tıkanıklığı yaşanmakta, genç kuşaklara sanatsal eylem olanağı yeterince sağlanamamktadır.
Topluluğun sanatsal gelişimine yaratılarıyla soluk getiren koreograflarımızı özetle şöyle tanıtabiliriz:
Geyvan McMillan (doğ. 1941), Ankara Devlet Konservatuarını bitirdikten sonra 1970 yılında Londra’ya giderek Martha Graham ile üç yıl dans tek¬niği ve koreografı çalışmıştır. İngiltere ve Fransa’daki topluluklarda dans eden ve yapıtlar sahneleyen sanatçımız, 1973 yılında Amerika’ya gitmiş, New York’ta Merce Cunningham ile koreografı çalışmalarını sürdürmüş¬tür. Yurda dönünce birikimini Ankara Devlet Balesi’ndeki çalışmalarıyla yaşama geçiren McMillan, Türkiye’de “modem dansın öncüsü”düı
Oytun Turfanda (doğ. 1947), Ankara Devlet Konservatuardın bitirdikten sonra Ankara Devlet Balesi’nde uzun yıllar başdansçı olarak görev almış, daha sonra koreografıye yönelmiştir. 1978 yılında İstanbul Devlet Balesi’ne goreograf olarak atanan sanatçımız, bu topluluk için yarattığı yapıtların yanı sıra, çok sayıda tiyatro yapıtının ve müzikalin koreografisini yapmıştır. Selçuk Borak (doğ. 1952), İstanbul Devlet Balesi’nde yetişmiş bir dansçı ve koreograftır. Fabienne Cerrutti, Rudolf Nureyev ve Meriç Sümen’le dans etmiş olan sanatçımız, 1983’ten başlayarak koreografıye yönelmiştir. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde çok sayıda yapıtın koreografisini yapan Borak, Geoffrey Davidson, Ricardo Duse, Pavline Ivanova, Nic- holas Beriozof, Peter van Dyk, Magri Scott, Yuri Papko gibi koreograf¬larla birlikte çalışmıştır. “Çağdaş Bale Topluluğu” için de yaratıları olan sanatçının çalışmaları arasında opera, operet, müzikli oyunlar ve çocuk oyunları vardır.
Aysun Aslan Uğur (doğ. 1954), Ankara Devlet Konservatuarı’nı 1974 yılında bitirdikten sonra üç yıl Geyvan McMillan ile modem dans ça-lışmış, 1979’da İstanbul Devlet Balesi’ne geçerek dansçılığm yanı sıra koreografıler yapmıştır. 1985 yılında aldığı bursla Londra’ya giden sa-natçımız, koreograf! çalışmalarını geliştirmiş, yurda dönünce “Türkuaz Modem Dans Toplııluğu”nu kurmuştur. Bu topluluk için 1993’e değin çok sayıda koreografı hazırlamış, yaratılarıyla yurdumuzdaki uluslararası festivallere katılmıştır.

Yorumları kapat

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir